Vilken typ av samtal behöver du?

  • Du som är vuxen, ung vuxen eller tonåring och inte mår så bra som du vill erbjuds privat individuell psykoterapi. Det kan handla om oro, ångest, stress, nedstämdhet, sorg, trauma.
     
  • Du/ni som känner att det skaver i parrelationen erbjuds parsamtal/parrådgivning i samarbete med Stockholms Parrådgivning AB.  Det kan handla om att ni glidit isär, att ni inte längre kan prata med varandra, att en eller ni båda varit otrogna, att ni inte längre har sex eller närhet, att n kanske fått ert första barn, att det finns hot eller våld mellan er. 
     
  • Du som utsatts för exempelvis inbrott, överfall, våld eller annat trauma kan kontakta ditt försäkringsbolag och undersöka möjligheten att få krissamtal. Om du får den möjligheten via ditt försäkringsbolag kan du erbjudas krissamtal hos mig i samarbete med Kris- och Traumacentrum i Stockholm.  https://krisochtraumacentrum.se/