Artboard 2Artboard 2

Behöver du hjälp med något av följande?

  • Oro, ångest
  • Relationsproblem
  • Svårigheter i sociala situationer 
  • Nedstämdhet, depression eller sorg 
  • Att du upplevt något svårt eller obehagligt som du vill prata om
  • Att du står inför ett svårt beslut
  • Att du bär på något annat inom dig och skulle vilja prata med en utomstående person, som regelbundet lyssnar och samtalar med dig.

    Då kan du vara hjälpt av psykoterapi.

Välkommen att kontakta mig:

Matilda Ekström Sundberg
matilda@sundbergpsykoterapi.se