cover-portraitcover-portrait

Vem är jag?

Jag erbjuder parrådgivning och parsamtal genom Stockholms Parrådgivning AB,  samt erbjuder privat individuell psykoterapi för vuxna. I det psykoterapeutiska arbetet använder jag teori och praktik från Schematerapi och Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT).

 • Schematerapi är en integrativ terapiform som innehåller influenser från anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi. Schematerapi har bl.a. större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen, än traditionell KBT. Schematerapi har forskningsstöd.
 • Emotionellt fokuserad terapi (EFT)  bygger på anknytningsteorin (Bowlby) och har forskningsstöd, samt används internationellt framgånsgrikt.

Mina utbildningar och erfarenheter:

 • legitimerad psykoterapeut från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm, inriktning schematerapi
 • grundutbildning i psykoterapi från St. Lukas utbildningsinstitut på Marie Cederschiöld Högskola i Stockholm - psykodynamisk inrikting
 • grundkurs (externship) i Emotionellt Fokuserad Terapi, Stockholms EFT Center
 • leg. hälso- och sjukvårdskurator
 • socionom med magisterutbildning, Göteborgs och Stockholms Universitet
 • flerårig erfarenhet av psykosocialt arbete  i socialtjänsten; stöd och insatser till vuxna med beroendeproblematik, med barn och unga som far illa, samt med deras familjer
 • flerårig erfarenhet som utredare med frågor om socialt arbete på övergripande nivå - nationellt och kommunalt
 • flerårig erfarenhet som kurator med ungdomar och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård - BUP
 • varit verksam som volontär psykoterapeut på Terapicenter för unga vid Stockholms Stadsmission
 • medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum, i Svenska föreningen för kognitiva och  beteendeinriktade terapier (sfKBT) och i Akademikerförbundet SSR
 • I det psykoterapeutiska arbetet använder jag en kombination av teorier, mina yrkeserfarenheter och min personliga livshistoria.

Som en kvalitetssäkring har jag regelbunden handledning av en handledarutbildad och legitimerad psykoterapeut.