cover-portraitcover-portrait

Vem är jag?

I det psykoterapeutiska arbetet använder jag teori och praktik från Schematerapi, Psykodynamisk psykoterapi och Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT).

 • Schematerapi är en integrativ terapiform som innehåller influenser från anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi. Schematerapi har bl.a. större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen, än traditionell KBT. 
 • Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer för att minska psykologiska problem. 
 • Emotionellt fokuserad terapi (EFT)  bygger på anknytningsteorin (Bowlby) och känneteckans av att fokus ligger på de emotionella band som finns mellan makar och familjemedlemmar.  
 • Samtliga dessa terapiformer har forskningsstöd, samt används internationellt. 

 

Mina utbildningar och erfarenheter:

 • legitimerad psykoterapeut från Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm, inriktning schematerapi
 • grundutbildning i psykoterapi från St. Lukas utbildningsinstitut på Marie Cederschiöld Högskola i Stockholm - psykodynamisk inrikting
 • grundkurs (externship) i Emotionellt Fokuserad Terapi, Stockholms EFT Center
 • leg. hälso- och sjukvårdskurator
 • socionom med magisterutbildning, Göteborgs och Stockholms Universitet
 • flerårig erfarenhet av psykosocialt arbete  i socialtjänsten; stöd och insatser till vuxna med beroendeproblematik, med barn och unga som far illa, samt med deras familjer
 • flerårig erfarenhet som utredare med frågor om socialt arbete på övergripande nivå - nationellt och kommunalt
 • flerårig erfarenhet som kurator med ungdomar och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård - BUP
 • varit verksam som volontär psykoterapeut på Terapicenter för unga vid Stockholms Stadsmission
 • medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum, i Svenska föreningen för kognitiva och  beteendeinriktade terapier (sfKBT) och i Akademikerförbundet SSR
 • I det psykoterapeutiska arbetet använder jag en kombination av teorier, mina yrkeserfarenheter och min personliga livshistoria.

Som en kvalitetssäkring har jag regelbunden handledning av en handledarutbildad och legitimerad psykoterapeut.